Tech-Trade

Smary i oleje

 
DLACZEGO PRODUKTY LUBRICATION ENGINEERS SĄ WYJĄTKOWE?

Najlepsza i najwyższej jakości, specjalnie destylowana, 100% zagęszczona ropa parafinowa jest używana, aby uzyskać produkty o najlepszym działaniu i najwyższej jakości. Żaden inny rodzaj ropy nie może się równać z jej właściwościami i działaniem.
Każda ropa różni się składem chemicznym w zależności od złoża i dzieli się na trzy kategorie, wzależności od jej podstawowego składu:
1. Parafinowe 
2. Naftenowe  
3. Mieszane kombinacja dwóch powyższych.
Wiadomo, że najlepsze oleje smarowe robione są z surowej ropy parafinowej. Ma ona cały szereg zalet, które przewyższają ropę naftenową.
Wielu producentów smarów używa w swoich produktach ropy naftenowej, ponieważ: jest tańsza w zakupie, łatwiejsza w destylacji i we włączaniu w smary. Jednakże, nie oliwi ona łożysk, przekładni, silników i innych części tak dobrze, jak ropa parafinowa.

W produktach Lubrication Engineers używane są wyłącznie środkowo-kontynentalne surowce, które w połączeniu z unikalnymi dodatkami (Almasol, Monolec, Quinplex) tworzy produkty najwyższej jakości.

ALMASOL

ALMASOL® jest to produkt oliwiący w stanie stałym opatentowany i dostępny wyłącznie u Lubrication Engineers.
Jest to miękki proszek garbnikowy. Przetwarzany jest w wymagających warunkach przez własną firmę LE, o nazwie Almasol Corporation. Cząstki ALMASOL są tak małe, że potrzeba by było ich około 8000, żeby pokryć kropkę na końcu tego zdania.
ALMASOL jest dodawany do smarów Lubrication Engineers, aby zwiększyć ochronę, jakiej potrzebuje każdy użytkownik, aby otrzymać smar o wysokiej jakości i działaniu. Włączone do smaru Lubrication Engineers, mikroskopijne cząsteczki, są równo i stale rozprowadzane. ALMASOL jest także przetwarzany do postaci suchego lub stałego smaru. Ta technologia suchej błony jest wykorzystywana przy amerykańskich załogowych lotach kosmicznych.

JAK DZIAŁA ALMASOL?
ALMASOL posiada naturalne więzi z metalem jako następstwo przyciągania powierzchni. Ponieważ cząstki te wzajemnie się odpychają, tworzą pojedynczą warstwę ochronną na powierzchni pracy, utrzymując równe rozprowadzanie w całym płynie oliwiącym. Zatem, ALMASOL nie będzie się nabudowywał, lub oddziaływał na tolerancję w urządzeniach.
Kiedy urządzenie pracuje, molekularne warstwy ALMASOL-u ślizgają się na sobie, aby zniwelować kontakt metal-metal. Gdy pojedyncza cząstka ulega zużyciu, następna natychmiast pojawia się w jej miejsce.

                   

                   

ALMASOL 607

INNY PRODUKT


MONOLEC

WYJĄTKOWY, REDUKUJĄCY ZUŻYCIE PRODUKT LUBRICATION ENGINEERS, KTÓRY TWORZY POJEDYNCZĄ MOLEKULARNĄ BŁONĘ NA POWIERZCHNIACH METALOWYCH, ZNACZĄCO ZWIĘKSZA SIŁĘ BEZ WPŁYWU NA TOLERANCJĘ

JAK DZIAŁA MONOLEC?
Nawet najbardziej wypolerowana powierzchnia jest daleka od gładkości. Widziana pod mikroskopem, przypomina pasma górskie, z milionem ostrych szczytów zwanych asperities (Rys.1). Odległość pomiędzy tymi szczytami i dolinami są rzędu 15 mikronów. Kiedy powierzchnia metalu przesuwa się dotykając powierzchni innego metalu, szczególnie pod dużym obciążeniem, ciepło tarcia gwałtownie wzrasta, wysokie punkty ulegają rozdarciu i powierzchnie metali stapiają się ze sobą. Ta reakcja jest zwana zatarciem.
Oto dokładnie, co się dzieje, gdy zostaje zerwana błona wytworzona przez smar.

Rys. 1 Wierzchołki (Asperities)
na styku powierzchni metali

Rys. 2 Wierzchołki (Asperities)
wygładzone przez MONOLEC


          

         

Rys. 3 Zdjęcie fotomikrograficzne
tłoka naoliwionego
olejem przemysłowym

Rys. 4 Zdjęcie fotomikrograficzne
tego samego tłoka naoliwionego
przez MONOLEC

DUOLEC

DUOLEC™ to najnowszy, opatentowany dodatek Lubrication Engineers, wprowadzający rewolucyjną technologię. Dodawany jest głównie do środków smarujących używanych do smarowania przekładni. DUOLEC™ wprowadza nową, rewolucyjną technologię. Pod wpływem temperatury, dodatek zostaje aktywowany, tworząc podwójną warstwę chroniącą smarowaną powierzchnię. Pierwsza warstwa,  tak samo jak MONOLEC, redukuje zużycie poprzez tworzenie błony molekularnej na powierzchniach metalowych. Druga warstwa chroni powierzchnię przed zbyt dużymi obciążeniami i temperaturami, niwelując kontakt metal-metal (tak samo jak ALMASOL).

QUINPLEX

WYJĄTKOWY PRODUKT LUBRICATION ENGINEERS, KTÓRY POLEPSZA DZIAŁANIE SMARÓW
QUINPLEX zawdzięcza swoją nazwę pięciu zasadniczym właściwościom, które przekazuje smarom. Są to:
 Wodoodporność - QUINPLEX rozproszony w smarach i w olejach pomaga stworzyć barierę, która stawia opór rozpryskującej wodzie.
Kleistość - QUINPLEX zapewnia smarom Lubrication Engineers nadzwyczajną zdolność przylegania do powierzchni, na której zastosowano smar. Smary z QUINPLEX zostają dłużej na
naoliwionym miejscu. Smary stałe mają lepszą odporność na obciążenie udarowe.
Spójność - użycie QUINPLEX w smarach stałych wzmaga zdolność łączenia się oleju z dodatkami. Z powodu tej naturalnej właściwości QUINPLEX musi być włączony do smarów poprzez serię technik wytwórczych. Dokładna procedura włączania QUINPLEX do smarów jest zastrzeżona przez Lubrication Engineers, ale proces ten zapewnia dokładne połączenie QUINPLEX z olejem zagęszczonym, a potem ze smarem.
Stabilność mechaniczna - QUINPLEX w czystej formie jest bardzo gęsty i występuje prawie w postaci stałej. Ta właściwość, (kiedy QUINPLEX jest włączony do gęstego smaru zagęszczonego mydłem) polepsza całkowitą stabilność mechaniczną smaru.
Korozja - QUINPLEX tworzy barierę przeciw korozji. Testy laboratoryjne na czystym QUINPLEXie pokazały, że QUINPLEX jest odporny na gromadzenie się silnych kwasów. Wykazano także odporność na silne zasady i czynniki utleniające. Chociaż gotowe smary z QUINPLEX nie powinny być bezpośrednio poddawane działaniu tego
typu chemikaliów, bariera wytworzona przez QUINPLEX zawarty w smarach ochroni przed korozją.

KORZYŚCI UŻYTKOWNIKA
Informacja zwrotna od klienta pokazała, że smary zawierające QUINPLEX zdecydowanie wyprzedziły konkurencyjne produkty pod względem działania.
Stabilizuje lepkość - QUINPLEX podwyższa czynnik lepkości w produktach płynnych i zagęszczonych olejach (4010, 4030, 4090, białe oleje i białe smary QUINPLEX). Pomaga to ustabilizować lepkość i ochronić przed wpływem zmiennych temperatur.
Nie ma efektów ubocznych - dzięki składowi chemicznemu QUINPLEX nie wchodzi w związki z innymi aktywnymi chemicznie składnikami smaru. Korzyść wynikająca z tej właściwości jest taka, że QUINPLEX nie wpływa na działanie innych dodatków, takich jak czynniki ekstremalnego ciśnienia, czynniki hamujące powstawanie rdzy, czynniki powstrzymujące utlenianie, lub ALMASOL.
Większa nośność - badania w Anglii pokazały, że w testach łożyska promieniowego smary znosiły większe obciążenie niż smary o porównywalnej lepkości bez QUINPLEX. Badania pokazały również, że wydajność nośności jest zdecydowanie większa niż wskazują na to istniejące, teoretyczne przewidywania.

QUINPLEX ZAPEWNIA:

Większą trwałość smaru Mniejsze koszty utrzymania
Większą trwałość sprzętu Niespotykaną wodoodporność
Wzmożoną nośność Nadzwyczajną przyczepność
Krótszy czas przestoju