Tech-Trade

Systemy przetłaczania i czyszczenia rurociągów

TŁOKOWY SYSTEM CZYSZCZENIA RUROCIĄGÓW – PRZEWAGA NAD KONKURENCJĄ W PROCESIE PRODUKCYJNYM 

System tłokowy to proces polegający na czyszczeniu oraz opróżnianiu rurociągów przy pomocy gumowego tłoka. Tłok jest przepychany przez rurociąg przy pomocy różnych mediów napędzających, takich jak transportowany produkt, powietrze, azot oraz różne detergenty i rozpuszczalniki. Rurociąg jest optymalnie oczyszczany w momencie, gdy ciśnienie napędzające jest minimalne. 

Metoda ta narodziła się w przemyśle petrochemicznym, jednak obecnie stosowana jest niemal w każdym przemyśle, w którym przetwarzane ciecze i produkty charakteryzują się dużą lepkością oraz szybkim powstawaniem osadu. Proces ten jest także wykorzystywany dla produktów toksycznych i szybko twardniejących, różnego rodzaju past i proszków, a także tam, gdzie występują częste zmiany transportowanego medium.  

Głównym zastosowaniem systemu tłokowego jest proces czyszczenia, jak również dozowania i transportu produktów rurociągiem. System może być używany tam, gdzie różne produkty, które nie mogą się wymieszać, mają być transportowane tylko jedną rurą. Takie zastosowanie przyczynia się do redukcji kosztów, a także do lepszego wykorzystania całego procesu produkcji. Ważnym aspektem jest także ochrona środowiska.

Mając na celu spełnienie wszystkich wymagań higienicznych stawianych przez przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny, firma KIESEL stworzyła specjalną armaturę, zawory oraz stacje dokujące, które są przystosowane do transportu tłoka czyszczącego.


ZALETY TŁOKOWEGO SYSTEMU KIESEL
 

Separacja tłoczonych produktów.
- Całkowite zatrzymywanie produktu w instalacji, media nie mieszają się.
- Transport nawet niewielkich ilości produktu.
- Brak strat produktu podczas czyszczenia rurociągu.
- Zredukowane koszty oraz skrócony czas mycia.
- Dokładny i gwarantujący wysoką jakość proces czyszczenia rurociągu.
- Minimalne oddziaływanie na środowisko poprzez zredukowanie skażenia wody.
- Ograniczone lub całkowicie zniwelowane spłukiwanie, co w znaczący sposób wpływa na oszczędność czasu oraz pieniędzy.
- Większa niezawodność instalacji produkcyjnych.
- Zapobieganie wytwarzaniu się pęcherzyków powietrza oraz piany.
- Dzięki całkowitemu opróżnianiu instalacji, podgrzewanie rurociągu oraz izolacja są zbędne.
- Tłok czyszczący chroni produkt przed wpływem atmosfery, zapobiegając w ten sposób twardnieniu produktu oraz powstawaniu osadu.
- Bardzo łatwe sterowanie, od ręcznego do w pełni zautomatyzowanego programu wspomagającego.
- Średnice rurociągów od DN 25 do DN 200, zgodne z normami DIN 11850 lub DIN 2430-1.
- Łączenia rurociągu z armaturą wykonane są metodą spawania orbitalnego.


GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Tłokowy system firmy KIESEL może być wykorzystywany do różnych aplikacji w następujących gałęziach przemysłu:

Przemysł chemiczny
Zawiesiny, spoiwa, oleje, środki smarujące, środki czyszczące, żelatyna, glikole, pestycydy, proszki i granulaty

Przemysł farb i lakierów

Lakiery, farby dyspersyjne, rozpuszczalniki, farby emulsyjne, lakiery rozpuszczalne w wodzie, farby akrylowe

Przemysł kosmetyczny
Płyny kosmetyczne, maści, kremy, szampony, mydła w płynie, lakiery do paznokci, żele, pasty do zębów

Przemysł farmaceutyczny

Maści, płyny kosmetyczne, pasty

Przemysł spożywczy

Koncentraty owocowe, jogurty, sery, kremy, przeciery pomidorowe, masła,  puree, szpinak, musztarda, majonez, czekolada, miód

Przemysł petrochemiczny
Oleje surowe, oleje przemysłowe, środki smarujące, oleje silnikowe