Tech-Trade

Zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe


W przypadku, gdy rurociągiem transportowane są ciecze chemicznie agresywne, gorące, niebezpieczne dla otoczenia oraz trujące, bardzo istotne jest odpowiednie zabezpieczenie połączeń kołnierzowych oraz pozostałych elementów rurociągu przed niekontrolowanym wyciekiem. W tym celu stosowane są zabezpieczenia przeciwrozbryzgowe, które pozwalają na kontrolę wycieku, w taki sposób, że nie jest on już tak niebezpieczny i nie zagraża życiu osobom pracującym w jego pobliżu. W zależności od transportowanego medium oraz od elementów, które trzeba zabezpieczyć, dostępne są różne typy zabezpieczeń przeciwrozbryzgowych.

Rodzaje zabezpieczeń
Opaski materiałowe zabezpieczające przed rozbryzgiem,
Pierścienie stalowe ograniczające rozbryzg,
Taśma zabezpieczająca.