Tech-Trade

Pompy krzywkowe

WYKONANIE STANDARDOWE
zgodne z normami Unii Europejskiej

Standardowe pompy z wirnikami trójlobowymi są produkowane ze stali nierdzewnej AISI 316. Wirniki te mocowane są w żeliwnych gniazdach łożysk z dodatkowym pokryciem farbą epoksydową.
Zastosowano najwyższej jakości koła zębate oraz mechanizm osiowania wału. Komora pozwalająca na oddzielenie części roboczej pompy i gniazda łożyskowego pozwala na wykorzystanie mechanicznego uszczelnienia, które może pracować w obie strony.

ST: wirniki standardowe trójlobowe,
SM: trójlobowe wirniki w wkonaniu na wysokie temperatury,
HP: dla ciśnień do 20 bar,
PR: wirniki w wykonaniu za specjalnego stopu o właściwościach przeciwzatarciowych (idelane do systemów dozujących)

WYKONANIE SPECJALNE

  POMPA ASEPTYCZNA (JAŁOWA):
Wszystkie standardowe modele mogą być również wykonane jako aseptyczne ze specjalną sterylną barierą parową lu cieczową przy tylnej pokrywie, uszczelnieniach i portach ssawnym i tłocznym.
Jest to wykonaie zwłaszcza do zastosowań farmaceutycznych lub pakowania żywności, kiedy transfer nie może zanieczyścić medium żadnymi bakteriami i mikroorganizmami.
  ZWIĘKSZONY PORT SSAWNY:
Modele B200, B330 i B440 mogą być dostarczane ze specjalnym, prostokątnym portem wejściowym. Jest to rozwiązanie dla mediów wysoce lepkich, półpłynnych oraz zawierających ciała półstałe. Z reguły port taki ustawiony jest do góry, aby dodatkowo wykorzystać grawitację.
 

PŁASZCZ GRZEWCZY:
Wszystkie pompy mogą być dostarczane z płaszczem grzewczym do komory tłoczenia (na życzenie także do pokrywy tylnej). Jest to bardzo wygodne, w przypadku gdy należy zachować stałą temperaturę medium lub w niższej temperaturze medium nie jest płynne. Typowymi przykładami są topione tłuszcze, masło, margaryna, czekolada i glukoza.

  PRZEPŁUKIWANIE USZCZELNIENIA:
Uszczelnienia mechaniczne w pompach wykorzystywanych do tłoczenia mediów mających tendencje do krystalizacji albo pozostawiania stałych osadów mogą być przepłukiwane wodą lub odpowiednią cieczą.

ZAWÓR CIŚNIENIOWY:
Regulacyjny zawór bocznikowy ('by-pass") zabezpiecza pompę przed ekstremalnymi ciśnieniami i wymaganiami linii odbiorczej. Dla pompy o stałej prędkości obrotowej, zawór ten może służyć także jako regulator wydajności poprzez zawrócenie nadmiaru medium do komory ssawnej.

 

PODSTAWY - WÓZKI - PANELE KONTROLNE:
Pompa z wolnym wałkiem może być wyposażona w nastepujące dodatkowe komponenty:

- podstawa (stal nierdzewna lub stal węglowa),
- podstawa + sprzęgło + silnik,
- podstawa + sprżegło + silnik ze zm. prędkością,
- podstawa na kółkach,
- przełącznik odwracający kierunek pracy,
- przełącznik włącz/wyłącz (automatyczny),
- prosty panel elektryczny,
- panel elektryczny z falownikiem,
- panel elektryczny z systemem zdalnego sterowania.

  BADANIA I TESTY:
 - obróbka mechaniczna i termiczna, wymiarowanie i sprawdzanie materiałów zgodnie ze standardem ISO 9000-9001,
 - wykończenie powierzchni zgodnie z amerykańskim standardem farmaceutycznym 3A.

Testy dynamiczne wykonywane w specjalnym po- koju badań umożliwiają pomiar szeregu parametrów charakterystyki pracy i wydanie świadectwa testu po zakończeniu badań.

MATERIAŁY:
Wszystkie elementy mające styk z medium wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316.
WAŁKI - wykonywane ze stali walcowanej.
OBUDOWY - z odlewu jednoelementowego; po wykonaniu przeprowadzany jest test promieniami Rentgena,
WIRNIKI - z najczystszej stali nierdzewnej AISI 316 lub specjalnych stopów przeciwzatarciowych.
WIRNIKI (KRZYWKOWE I KŁYKCIE):
W zależności od aplikacji wirniki dostępne są w różnych kształtach:
- standardowe trójlobowe,
- dwulobowe,
- dwuskrzydłowy wirujący tłok - kłykcie,
- zębate,
- pięciolobowe,
- o kształcie noża,
- pokryte polimerem zapobiegającym zużywaniu się wirnika.
PRZYŁĄCZA:
Pompy mogą być dostarczane z różnymi typami przyłączy:
- DIN 11851,
- IDF,
- ISO 2853
- SMS
- CLAMP ISO 2852
- RJT BS-1864
- BSP
- Kołnierzowe
USZCZELNIENIA:
Dostępne są następujące uszczelnienia wałów:
A) uszczelka wargowa z odpowiedniego materiału,
B) klasyczne z pierścieniami z PTFE,
C) uszczelnienie mechaniczne zgodne z DIN
 24960 (grafit, węglik krzemu, węglik wolframu, ceramika, i inne).
Materiały dobierane są do rodzaju medium.
Elastomery na o-ringi dostępne są z:
NBR - EPDM - VITON - FEP (teflon + kauczuk).


RODZAJE USZCZELNIEŃ

  USZCZELKA WARGOWA:
Najprostsze i najtańsze uszczelnienie - pierścień z vitonu lub PTFE.
Te uszczelki przeznaczone są dla mediów samosmarownych - oleje roślinne i zwierzęce, smary, kremy kosmetyczne, itp. Ogólnie są one dla aplikacji o małych ciśnieniach i wolnych prędkościach przepływu.
W wykonaniu specjalnym są idealne w pompach do tłoczenia czekolady.
  SZNUROWE:
Uszczelnienie to wymaga drobnego stałego wycieku medium (aby uniknąć przegrzania). Stosuje się do produktów klejących, żywic, kleju kauczukowego, melasy itp. oraz wszędzie tam, gdzie przepłukiwane uszczelnienie mechaniczne jest niedopuszczalne.
  SZNUROWE Z BARIERĄ HYDRAULICZNĄ:
Odmiana powyższego uszczelnienia, z pierścieniem umożliwiają- cym przepłukiwanie cieczą (zazwyczaj wodą). Umożliwia to utrzymanie uszczelnienia mokrego i chłodnego. Bardzo dobre rozwiązanie dla mediów gorących. Ciecz w uszczelnieniu stanowi także barierę pomiędzy atmosferą i tłoczonym medium.
  MECHANICZNE:
Jest to najczęściej stosowane uszczelnienie. Proste i higieniczne. Nie wymaga żadnej obsługi za wyjątkiem wymiany (związanej z naturalnym zużyciem) po 1000 - 1500 godzinach pracy. Dostępne są w bardzo różnych wykonaniach materiałowych zależnych od rodzaju tłoczonego medium.
  MECHANICZNE Z PRZEPŁUKIWANIEM:
Woda lub inna odpowiednia ciecz o małym ciśnieniu zapewnia chłodzenie uszczelnienia, smaruje podczas pracy na sucho oraz zabezpiecza powierzchnię uszczelnień przed osadami z syropów, winianów, itp.

 
DOBÓR POMPY

Powyższe charakterystyki pokazują pola pracy różnych pomp i umożliwiają wstępną selekcję rozmiaru pompy.
Przykład:
lepkość = 4000 cP,
wydajność = 80 litrów/minutę.
Z powyższych charakterystyk wynika, że właściwą pompą będzie B220.
Ten wstępny dobór musi zostać potwierdzony przez analizę instalacji (np. rodzaj cieczy pompowanej, dostępna nadwyżka  antykawitacyjna,  rurociąg  ssawny, ciśnienie par, straty ciśnienia, itp.).

 
DANE TECHNICZNE